Kancelaria prawna
Witam na stronie internetowej

Witamy na stronie internetowej Kancelarii "IURIDICA" w Białymstoku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

23.07.2012
Wiecej

O mnie

MONIKA ZAKRZEWSKA – HODUN
radca prawny nr BŁ 927,
doradca podatkowy nr wpisu 10229.

Ukończyła studia prawnicze w czołówce absolwentów Wydziału Prawa w 2001 r. oraz w grupie 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku. Laureatka podlaskiej edycji konkursu na najlepszego studenta polskich uczelni wyższych – PRIMUS INTER PARES – organizowanego pod patronatem Prezydenta RP. W latach 2002 -2003 r. związana z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku, gdzie jako asystent prowadziła zajęcia z zakresu prawa pracy. W 2004 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W III.2005 r. –  po zdaniu egzaminów państwowych uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Doskonaląc wiedzę z zakresu podatków w 2006 r. ukończyła Akademię Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Od X.2007 r. do III.2011 r. odbywała aplikację  Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, ukończoną zdaniem egzaminu państwowego składającego się z pięciu głównych dziedzin prawa ze średnią 4,4 (w tym na ocenę celującą z części obejmującej zakres prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych i umów w obrocie gospodarczym).

Od początku pracy w zawodzie uczestniczy w kompleksowych obsługach prawnych dużych i średnich spółek różnej branży z rynku białostockiego oraz w licznych procesach due diligenc, fuzjach spółek i przekształceniach. Posiada doświadczenie w zarządzaniu. Pracowała na stanowisku Dyrektora zarządzającego Kancelarii „Andrzej Malec i Wspólnicy” oraz  Kierownika Działu Prawnego BOS S.A. - jednej z 500 największych Spółek w Polsce wg rankingów „Rzeczpospolitej” i „Polityki”, zajmującej 1 miejsce w Podlaskiej Złotej Setce Przedsiębiorstw jako Grupa Kapitałowa BOS, uznanej przez miesięcznik FORBES za firmę roku 2006 województwa podlaskiego.  Obecnie pracuje jako radca prawny w Spółce BUDIMEX DANWOOD Sp. z o.o. równolegle prowadząc Kancelarię świadczącą usługi prawnicze podmiotom gospodarczym.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców oraz w prawie kontraktowym (tworzenie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów w obrocie) Prowadzi sprawy (w tym sądowe) z zakresu prawa cywilnego, autorskiego, budowlanego, przewozowego i prawa pracy.